Czwartek, 18 Pazdziernika - 3:35 - 2018

Pozdrowienia

Edycja 1

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy (15 vlepek)

Wymiary: 7cm x 7cm

Data wydania: listopad 2004Czytano razy: 9686