Sobota, 19 Pazdziernika - 8:59 - 2019

Pozdrowienia

Edycja 2

www.kibicekszo.com

Specjalna edycja antykoroniarska, wydana przed derbami z Koroną

Nakład: 500 arkuszy (5 vlepek)

Wymiary: 5cm x 5cm

Data wydania: marzec 2005Czytano razy: 8396