Sobota, 19 Pazdziernika - 8:57 - 2019

Pozdrowienia

Edycja 4

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy (12 + 2 podłużne)

Wymiary: 7cm x 7cm, podłużne: 10cm x 4cm

Data wydania: czerwiec 2005Czytano razy: 7811