Sobota, 19 Pazdziernika - 9:54 - 2019

Pozdrowienia

Edycja 5

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy (12 + 1 długa)

Wymiary: 7cm x 7cm, długa: 21cm x 4cm

Data wydania: listopad 2005Czytano razy: 8553