Sobota, 19 Pazdziernika - 9:06 - 2019

Pozdrowienia

Edycja 7

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy (9 + 1 długa)

Wymiary: 10cm x 10cm, długa: 25cm x 5cm

Data wydania: luty 2008
Czytano razy: 5938