Sobota, 19 Pazdziernika - 10:04 - 2019

Pozdrowienia

Edycja 8

www.kibicekszo.com

Nakład: 500 arkuszy

Wymiary: 7cm x 7cm

Data wydania: październik 2008Czytano razy: 6015